I TU…QUIN BARRI VOLS?

LA FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ES:
Promure el diàleg i la col.laboració entre els associats i el Municipi en relació a les necessitats fonamentals de tots el veïns de Morera.
La promoció i foment de projectes, plans i idees que es creguin convenients per a la millor organització, higiene, sanejament i embelliment de la zona, per tal de fer-la més cómoda i agradable als seus habitants i visitants.
L’organització d’actes de tipus cultural, esportiu o de qualsevol altra mena que tendeixi a estimular el coneixement de costums locals, les tradicions històriques, el realçament de la bellesa del paisatge i la participación i interrelació entre els veïns.

Continua llegint

Y TÚ…QUE BARRIO QUIERES?

EL FIN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ES:

Promover el diálogo y la colaboración entre los asociados y el Municipio en relación a las necesidades fundamentales de todos los vecinos de Morera.

La promoción y fomento de proyectos, planes e ideas que se crean convenientes para la mejor organización, higiene, saneamiento y embellecimiento de la zona, a fin de hacerla más cómoda y agradable a sus habitantes y visitantes.

La organización de actos de tipo cultural, deportivo o de cualquier otro tipo que tienda a estimular el conocimiento de las costumbres locales, las tradiciones históricas, el realce de la belleza del paisaje y la participación e interrelación entre los vecinos.

Continua llegint