Situació de l’Avd. Cerdanya

El passat 12 de febrer les Associacions de Veïns i veïnes de Bufalà, Pomar i Morera van tenir una reunió per abordar la problemàtica de la situació actual de l’Av. Cerdanya plantejada pel seus de veïns i veïnes.

La problemàtica consisteix en que des de fa més de 6 anys  l’empresa concessionària de neteja FCC ha ocupat la totalitat de l’Avinguda de Cerdanya  com a ús exclusiu, produint-se la privatització d’un espai públic. Aquesta situació  afecta greument la circulació dels veïns i veïnes de la zona i limita també greument la comunicació dels barris de Pomar i Morera amb Bufalà.

La continua utilització de la via pública, tan de vorera com d’espais verds, per un gran número de camions de neteja de forma diària  ha acabat deteriorant  el paviment de forma greu. Respecte a aquest punt hem de destacar que aquests espais verds  formen part del  Parc del Torrent de la font i Turó de l’Enric amb un gran valor socioambiental i geològic  tal i com ho determina l’estudi “Importància socioambiental del Turó de l’Enric  i del Torrent de la Font” realitzat  per  l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

No només això, sinó que diàriament els  camions aboquen  al carrer i al clavegueram  líquids lixiviats dels residus dels camions de la brossa  i d’aquí van directament al mar.

Volem ressaltar que estem davant d’una problemàtica que no només afecta als tres barris implicats (Bufalà, Pomar i Morera) sinó al conjunt de la ciutat de Badalona per la contaminació diària i indiscriminada que s’està produint de les nostres platges sense cap tipus de remordiment.

SOL·LICITA:

Davant d’aquesta situació que considerem molt greu per les irregularitats i possibles il·legalitats que s’estan produint instem al govern de l’Ajuntament que de forma immediata prengui les següents mesures:

  • Que  l’Av. Cerdanya quedi alliberada de l’ocupació dels camions de neteja de l’empresa FCC 
  • Que  aquesta via torni a ser pública i pugui ser utilitzada amb normalitat pels veïns i veïnes dels barris de Bufalà, Pomar i Morera
  • Que es regularitzi de forma correcta la circulació d’aquest avinguda i es fixin les senyalitzacions necessàries per fer compatible la circulació dels vianants  amb la dels  vehicles
  • Que es produeixi la rehabilitació de la zona  i que es netegi tot el paviment que ha quedat greument afectat
  • Que  es faci una actuació immediata sobre els efectes de la contaminació que durant tots aquests anys ha estat afectant greument les nostres platges

Si per part del govern de la ciutat no es prenen les mesures  indicades, les  AVV de Bufalà, Pomar i Morera iniciarem les  accions legals  que considerem oportunes per tal de que les nostres peticions siguin ateses, així com les accions pertinents per tal de protegir i preservar els drets dels veïns i veïnes als que representem. La intenció d’aquestes entitats és exposar aquesta problemàtica al proper ple per demanar-vos  que assumiu el text del comunicat i en base a aquest  elaboreu una moció.